نویسنده = جدیدی، ناصر
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری

دوره 7، شماره 2، بهار 1396، صفحه 307-319

محمد عارف نیا؛ سید ابوالفضل رضوی؛ ناصر جدیدی


2. جایگاه رشیدالدین فضل الله در کارآمدی اندیشه‌های ایرانشهری

دوره 5، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 35-46

محمد عارف نیا؛ سید ابوالفضل رضوی؛ ناصر جدیدی