نویسنده = سرور، رحیم
تعداد مقالات: 4
1. تدوین استراتژی‌های برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل SWOT نمونه موردی استان گیلان

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 255-272

شهروز وثوقی لنگ؛ رحیم سرور؛ پروانه زیویار


2. تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری در شهر شهرکرد

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 301-320

رحیم سرور؛ پژمان محمدی ده چشمه