نویسنده = اسمعیل پور روشن، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت ایران

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 193-215

علی اصغر اسمعیل پور روشن؛ سیاوش مرادی پور