نویسنده = عزتی، عزت اله
تعداد مقالات: 4
1. دیپلماسی گردشگری و رونق گردشگری در منطقه مکران: مطالعه موردی روابط ایران با همسایگان شرقی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 561-582

شیدا مرتضایی؛ پیروز مجتهد زاده؛ عزت اله عزتی


2. ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 217-237

ابوالفضل زینلی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی


4. بررسی موانع استراتژی مشترک انرژی (نفت و گاز) ایران با روسیه

دوره 5، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 35-50

عزت اله عزتی؛ محمد گل افروز