نویسنده = طهماسبی، اصغر
1. تبیین تحولات ساخت زراعی در جهت تداوم کارکرد کارا: مورد: نواحی روستایی غرب دریاچه ارومیه

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 193-215

حسن افراخته؛ روزینا حنیفی؛ اصغر طهماسبی