نویسنده = پوررمضان، عیسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیرپذیری شاخص معنی کیفیت محیطی از تحولات مسکن( مطالعه موردی سکونتگاه های روستایی بخش سنگر شهرستان رشت)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 303-326

حمید زیران؛ محمد باسط قرشی مینا آباد؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان


2. نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان در توسعه اقتصادی نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای زهک)

دوره 8، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 299-312

عیسی پوررمضان؛ سودابه هاشمی زهی؛ فرهاد جوان؛ نازنین نعیم آبادی