نویسنده = نعیم آبادی، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان در توسعه اقتصادی نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای زهک)

دوره 8، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 299-312

عیسی پوررمضان؛ سودابه هاشمی زهی؛ فرهاد جوان؛ نازنین نعیم آبادی