نویسنده = آذره، علی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و مدل M5 در شبیه سازی جریان ماهانه(مطالعه موردی: رودخانه استور)

دوره 6، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 53-62

الهام رفیعی ساردوئی؛ فرشاد سلیمانی ساردو؛ علی آذره