نویسنده = قربانی سپهر، آرش
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 289-310

محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر