نویسنده = حسینی نژاد، سید رامین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقه‌ای (نمونه موردی: گردشگری سلامت استان اردبیل)

دوره 6، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 55-63

سید رامین حسینی نژاد؛ سید جمال الدین دریاباری