نویسنده = حسینی نژاد، سید رامین
1. بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقه‌ای (نمونه موردی: گردشگری سلامت استان اردبیل)

دوره 27، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 55-63

سید رامین حسینی نژاد؛ سید جمال الدین دریاباری