نویسنده = رضایی‌مقدم، کورش
1. جغرافیای مفاهیم، مبانی و راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با تاکید بر توسعه پایدار انسانی

دوره 27، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 167-192

کورش رضایی‌مقدم؛ غلامحسین کرمی؛ نوذر منفرد


2. ارزیابی اثرات توسعه با تأکید بر ارزیابی زیست‌محیطی: آموزه‌هایی از مبانی و مفاهیم

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 137-159

کورش رضایی‌مقدم؛ غلامحسین کرمی