نویسنده = فنایی، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. شناسائی الگوهای همدید بارش‌های سنگین در حوضه بهشت آباد

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 339-356

مجید منتظری؛ راضیه فنایی