نویسنده = پوراحمد، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر قم با استفاده از مدل-های آنتروپی شانون، هلدرن و جینی

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 59-76

احمد پوراحمد؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری