نویسنده = پوررمضان، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 427-434

ابراهیم پوررمضان؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ سعید گیوه چی؛ محمد حسن نامی