نویسنده = عزت پناه، بختیار
1. نقش اماکن تاریخی- فرهنگی در توسعه گردشگری(مطالعه موردی: آرامگاه شمس تبریزی در شهر خوی)

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 319-331

مهدی پاشازاده؛ حسین نظم فر؛ بختیار عزت پناه