نویسنده = طاوسی، تقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار زمانی - مکانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 89-101

پیمان محمودی؛ تقی طاوسی؛ عبدالمجید شباب مقدم