نویسنده = بصیری، مصطفی
1. ارزیابی و اولویت‌بندی مداخله در محلات بافت مرکزی شهر تبریز

دوره 28، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 115-131

مصطفی بصیری؛ میر سعید موسوی؛ کریم حسین‌زاده دلیر