نویسنده = حسین‌زاده دلیر، کریم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و اولویت‌بندی مداخله در محلات بافت مرکزی شهر تبریز

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 115-131

مصطفی بصیری؛ میر سعید موسوی؛ کریم حسین‌زاده دلیر