نویسنده = خواجوند احمدی، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 169-185

عیسی خواجوند احمدی؛ مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی