نویسنده = فتحی، سروش
1. تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-54

علی عادلی؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری


2. واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران

دوره 28، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 169-185

عیسی خواجوند احمدی؛ مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی