نویسنده = فتحی، سروش
تعداد مقالات: 2
1. تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 31-54

علی عادلی؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری


2. واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 169-185

عیسی خواجوند احمدی؛ مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی