نویسنده = حامدوران، شیما
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های شهری میانه اندام مطالعه موردی: شهر بناب

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 19-32

علی مجنونی توتاخانه؛ مجتبی مفرح بناب؛ شیما حامدوران