نویسنده = حسن زاده شاه رضایی، الناز
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تحلیل رویدادهای حدی آب و هوایی استان خوزستان با استفاده از روش من‌کندال

دوره 6، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 7-18

رضا برنا؛ الناز حسن زاده شاه رضایی