نویسنده = حاجیان، علیرضا
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه روند تغییرات دمای شبانه در ایران مرکزی به روش ناپارامتری من-کندال

دوره 5، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 7-24

عبدالله خوشرو؛ امیر گندمکار؛ علیرضا حاجیان