نویسنده = قاسمی، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی صنایع دستی استان کرمان TOPSIS با استفاده از تکنیک

دوره 6، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 35-51

حسین غضنفرپور؛ مسلم قاسمی