نویسنده = فاضل نیا، غریب
1. نقش دهیاری ها در کیفیت مکانی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش دشمن زیاری- شهرستان ممسنی)

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 63-76

علی شمس الدینی؛ غریب فاضل نیا؛ کیومرث دهقانی