نویسنده = قائمی‌راد، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل توان جغرافیای اکولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر رشت

دوره 6، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 125-136

کرامت اله زیاری؛ طیبه قائمی‌راد