نویسنده = رحیم بصیری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اکوتوریسم پایدار تهران با توجه ویژه به حد فاصل بین روستای درکه تا قله توچال

دوره 6، شماره 2، بهار 1395، صفحه 23-31

فرهاد حمزه؛ مجید کریم پور؛ سعید رحیم بصیری