نویسنده = حسین زاده، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش آژانس‌های توریستی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 2، بهار 1395، صفحه 185-197

اکرم حسین زاده؛ داوود حسن آبادی؛ علیرضا استعلاجی