نویسنده = رشیدی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. مولفه‌های تأثیرگذار بر حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج‌فارس

دوره 5، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 7-18

محمد صادق یحیی پور؛ مصطفی رشیدی