نویسنده = عبادی نژاد، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت‌ها و محدودیت‌های جغرافیایی امنیت در منطقه اقتصادی پارس جنوبی

دوره 5، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 67-73

مرتضی کریمی کردآبادی؛ سید علی عبادی نژاد؛ رضا خواجه