نویسنده = افشار، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اقتصاد سیاسی بین‌الملل و اهمیت سواحل مکران در منطقه گرایی ایران

دوره 5، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 85-101

افشین متقی؛ حسین افشار؛ حسن مالداری