نویسنده = دریابیگی زند، علی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت هواپیماهای مستعمل در ایران با رویکرد حفظ منابع و کاهش ردپای کربن

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 307-318

علی دریابیگی زند؛ مریم ربیعی ابیانه؛ حسن هویدی