نویسنده = امیراسماعیلی، وحیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سازندهای زمین‌شناسی دشت سراوان و اثر آن برخواص کیفی آب زیرزمینی منطقه

دوره 8، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 153-171

حسین جهان تیغ؛ وحیدرضا امیراسماعیلی