نویسنده = طیبی ثانی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تجارب و ارزش اجتماعی ادراک شده گردشگران شهری در پارک های آبی مشهد

دوره 10، 1-2، زمستان 1398، صفحه 679-693

میثم کیوانلو؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد