نویسنده = فهیمی نژاد، علی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر درگیری شهروندان شهر مشهد در فعالیت‌های تفریحی- ورزشی فراغتی بر انگیزه و رفتار گردشگری آنها

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 365-374

علی بربار؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ سیدمصطفی طیبی ثانی