نویسنده = حاتمی نژاد، حجت
1. طرح‌ریزی استراتژیک قابلیت‌های گردشگری در عرفان اسلامی (با تاکید بر منطقه قومس)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 157-174

مهدی سقایی؛ زهره جوانبخت قهفرخی؛ حجت حاتمی نژاد؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان