نویسنده = رضازاده، مریم
1. پهنه بندی اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از روشهای کلاسیک

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 115-127

صدیقه پرون؛ غلامرضا یاوری؛ مریم رضازاده