نویسنده = اسلامی مرزنکلاته، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چارچوب مفهومی توسعه مزیت رقابتی در صنعت توریسم ورزشی شمال کشور

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 135-148

محمد مهدی اسلامی مرزنکلاته؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی