نویسنده = سلطانی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری (نمونه موردی: شهر خوی)

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 507-521

علی خضرلوی اقدم؛ کریم حسین‌زاده دلیر؛ علیرضا سلطانی


2. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر روی توسعه پایدار شهر تبریز با استفاده از شاخص EF

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 111-121

فرشته بابااوغلی؛ میرسعید موسوی؛ علیرضا سلطانی