نویسنده = ربیعی مندجین، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه شهری یک مطالعه موردی در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 2، بهار 1397، صفحه 266-253

حسین موسی زاده؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ حسام خاتمی؛ امید تبریزی