نویسنده = طایفه، سید مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص بهینۀ منابع آب با در نظر گرفتن اولویت‌های کاربران در استان قم

دوره 8، شماره 2، بهار 1397، صفحه 297-312

محمد حسین نیک سخن؛ سید مسعود طایفه؛ مجتبی علیمددی