نویسنده = استعلاجی، فراز
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تکنیک‌های مهندسی در مدیریت بحران (مطالعه موردی آتش نشانی)

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 53-62

فراز استعلاجی؛ محمد حسین یاری