نویسنده = درسخوان، رسول
1. ارزیابی کیفیت بصری و ذهنی منظر شهری ائل‌گلی شهر تبریز (ورودی خیابان ائل گلی تا میدان خیام)

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 459-475

سعیده فیضی؛ رسول درسخوان؛ حسن ستاری ساربانقلی