نویسنده = علی اکبری، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی راهبردی گردشگری فرهنگی شهر سنندج با بهره گیری از تکنیک Meta- Sowt

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 281-306

اسماعیل علی اکبری؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ منیر یاری