نویسنده = قره بیگی، مصیب
1. آمایش فضایی شهرستان های استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره

دوره 18، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-50

کیومرث یزدان پناه درو؛ مصیب قره بیگی؛ غلامرضا نیاسری