نویسنده = اذانی، مهری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر پراکنش مراکز آموزشی (دبیرستان‌ها) در شهر اقلید

دوره 5، شماره 2، بهار 1394، صفحه 87-107

مهدی مؤمنی؛ مهری اذانی؛ راضیه قلندری