نویسنده = آزادی، زیور
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران)

دوره 5، شماره 2، بهار 1394، صفحه 137-149

حسین مجتبی‌زاده خانقاهی؛ زیور آزادی