نویسنده = خزایی، مهدی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی و برآورد میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج در استان های شمالی کشور

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 561-572

الهام مدیری؛ داود براری تاری؛ ابراهیم امیری؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ مهدی خزایی