نویسنده = پیشگاهی فرد، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد آینده‌پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد GBN

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 135-145

زهرا پیشگاهی فرد؛ کرامت رنجبر دستنایی؛ محسن کوشکی


2. امنیت سازی پایدار درخلیج فارس

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 41-59

حجت الله حیدری صوفیانی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ عزت الله عزتی؛ عمران علیزاده