نویسنده = اقبالی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. برآورد ارزش تفرجی پارک ملت ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 625-640

ثمانه تیمور نژاد؛ علی سایه میری؛ حشمت الله عسگری؛ علی مهدوی؛ علیرضا اقبالی